Referenser

Referensbilder från Eradur projekt och produkter. 

SCA i Falkenberg - Eradur Massiv RAL 7038 - 1200m²

QualitaCars - Massiv SL 7280

Mediq Kungsbacka - Eradur Kompakt Grå 10 - 5200m²

Yamaha Västerås - Dammbindning på betong - WB Klar

Guldfågeln - Eradur Struktur Grå 50 - 1400m²

Forsström - Eradur Massiv RAL 7040 - 1200m²

Entrétrappa - Eradur Ecryl

Arla - Pumadur 9mm DP10, Saharagul DP topcoat

Nårab, Eradur Struktur Grå

Skolkök Orust - Eradur Struktur Grå - 270m²

Utomhustrappa, Eradur Ecryl Struktur Grå

Verkstadsgolv - Ecryl Dekorativ Grå - 100m²

Eradur Kompakt - Linjemålning med WB-gul

Entré Beijer Bygg - TF RAL 7040 med halkskydd

Lagerlokal i Mölndal - PU 750 RAL 7038 - 760m²

Bevego Halmstad - Eradur TF 7037 - 150m²

Swedol Södertälje - Eradur Kompakt Grå 10 - 1337m²