Ledande svensk tillverkare
av fogfria massagolv
För alla typer av underlag
Rätt plast på rätt plats
Anpassat för dina ändamål
Hållbarhet i många år

Hållbarhet i många år

Hållbarhet i många år

Vi på Eradur AB är en svensk specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv i tuffa miljöer. Ett fogfritt golv av härdplast, s.k, massagolv, är en mycket funktionell och robust lösning för dig som bedriver verksamhet med tung belastning, högt slitage, tuffa kemikalier och liknande, men också för dig som söker ett lättstädat och hygieniskt golv. Materialets inbyggda styrka i kombination med rätt uppbyggnad kommer att ge dig ett funktionellt och starkt golv med lång livslängd. 

I tid och inom budget

I tid och inom budget

I tid och inom budget

Byggmarknaden utvecklas ständigt med nya produkter och metoder. Det är mycket viktigt att marknadens aktörer tillsammans verkar för att de material och metoder som används leder till ett hållbart byggande. Det handlar om allt från att tänka resurssnålt i alla led, till att inte bygga in ämnen som kan äventyra hälsa eller natur på lång sikt.

Vi hittar en lösning

Vi hittar en lösning

Vi hittar en lösning

Vi på Eradur AB assisterar dig på det bästa tänkbara sätt när du vill ha en lösning som är ämnad för just dig och ditt golv. Vi har en gedigen erfarenhet inom golvbranschen och besitter stor kunskap för alla typer av fogfria golv. Låt någon av våra experter hjälpa dig hitta rätt.

Vi är med er hela vägen från det att första slipningen skett till det att sista inspektion godkänts. Om vi på vägen möter utmaningar så träffas vi på golvet.