Polyuretan

Information om Polyuretangolv

Vad är polyuretan?​

Polyuretangolv

Tvåkomponents-polyuretaner består av en hydroxyfunktionell bas och en härdare som innehåller isocyanater. Polyuretankomponenter för golvändamål är normalt inte flyktiga eller brandfarliga och har en svag lukt.

​Fördelar med polyuretan som industrigolv är:

  • ​Mycket nötningstålig
  • Tål höga temperaturer, kan tex. rengöras med ånga
  • Goda flexibla egenskaper

Ångor från härdarkomponenten innehåller isocyanater. Vid direkt hudkontakt är isocyanater måttligt irriterande. De isocyanater som idag används har låg flyktighet eller är prepolymerer av isocyanater, dvs. de är förreagerade för att få bättre arbetsmiljöegenskaper. Eradur AB använder endast isocyanater med låg flyktighet. En person som sen tidigare har isocyanatastma kan få mycket svåra besvär vid mycket låga halter av isocyanter i luften och ska absolut inte vistas i lokalen där beläggningsarbetet pågår. Om man besväras vid arbetet med isocyanater skall man genast gå ut i friska luften och bör inte lämnas ensam. Arbetsytan skall avgränsas (tex. markeringstejp) från resten av lokalen och annat arbete får inte förekomma inom det avgränsade området. Resten av lokalen berörs mycket lite och övrigt arbete kan fortgå utan begränsningar om ventilationen bedöms vara tillräcklig. Härdningstiden för polyuretangolv är normalt ca ett dygn innan man kan beträda golvet.​