Vårt sortiment

Vårt sortiment av golvmaterial

Golvmaterial

Akryl

​Akrylater är en samlingsbenämning för kemiska föreningar som utgörs av estrar av akrylsyra och alkoholer. Akrylat eller akryl som man ibland säger används ofta för industrigolv... Läs mer

Epoxi

Epoxiplast för golvändamål är en tvåkomponentsprodukt där basen utgörs av lågmolekylär epoxi (molekylvikt <700) och härdare av en aminlösning. Generellt har epoxi mycket stor förmåga att häfta vid de flesta material (beroende dels på mycket låg ytspänning samt ringa krympning). Epoxi kan göras kemikalie och/eller värmebeständig, vatten- och diffusionstät.​.. Läs mer

​Polyuretan

​Tvåkomponents-polyuretaner består av en hydroxyfunktionell bas och en härdare som innehåller isocyanater. Polyuretankomponenter för golvändamål är normalt inte flyktiga eller brandfarliga och har en svag lukt... Läs mer