-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

​Våra produkter

Golvmaterial

Akryl

Akrylater är en samlingsbenämning för kemiska föreningar som utgörs av estrar av akrylsyra och alkoholer. Akrylat eller akryl som man ibland säger används ofta för industrigolv... Läs mer

Epoxi

Epoxiplast för golvändamål är en tvåkomponentsprodukt där basen utgörs av lågmolekylär epoxi (molekylvikt <700) och härdare av en aminlösning. Generellt har epoxi mycket stor förmåga att häfta vid de flesta material (beroende dels på mycket låg ytspänning samt ringa krympning). Epoxi kan göras kemikalie och/eller värmebeständig, vatten- och diffusionstät.​.. Läs mer

Polyuretan

​Tvåkomponents-polyuretaner består av en hydroxyfunktionell bas och en härdare som innehåller isocyanater. Polyuretankomponenter för golvändamål är normalt inte flyktiga eller brandfarliga och har en svag lukt... Läs mer

Länkar

​Våra golvsystem

 • Ecryl Massiv - slät enfärgad akrylbeläggning.
 • Flexibel Massiv -  flexibel, slät, enfärgad epoxibeläggning.
 • Flexibel Struktur - flexibel, halkskyddad epoxibeläggning. Enfärgad eller färgsand.
 • Kompakt - slät färgsandsbeläggning av epoxi.
 • STB -  slät färgsandsbeläggning av epoxi, för dekorativa golv.
 • Struktur - halkskyddad epoxibeläggning. Enfärgad eller färgsand.
 • TF - slät enfärgad tjockfilmsmålning av epoxi.
 • Massiv - slät enfärgad epoxibeläggning.
 • Dekor - epoxibeläggning med rustik natursten.
 • Terazzo -  slät epoxibaserad beläggning med natursten.
 • Accent - klassiskt ”flinggolv”.
 • Concrete Sealer - färglös förseglingsbeläggning av epoxi.
 • ESD - elavledande epoxibeläggning. Enfärgad, färgsand, slät eller struktur.
 • Resistent LM Massiv -  slät, enfärgad epoxibeläggning. Resistent mot lösningsmedel.
 • Resistent LM Struktur -  halkskyddad epoxibeläggning. Enfärgad eller färgsand. Resistent - mot lösningsmedel.
 • Resistent LM Massiv ESD -  elavledande, slät, enfärgad epoxibeläggning. Resistent mot lösningsmedel.
 • Resistent LM Struktur ESD - elavledande, halkskyddad epoxibeläggning. Enfärgad eller färgsand. Resistent mot lösningsmedel.
 • Resistent SB Massiv -  slät enfärgad epoxibeläggning. Resistent mot syror och baser.
 • Resistent SB Struktur - halkskyddad epoxibeläggning. Enfärgad eller färgsand. Resistent mot syror och baser.
 • Resistent SB Massiv ESD - elavledande slät, enfärgad epoxibeläggning. Resistent mot syror och baser.
 • Resistent SB Struktur ESD -  elavledande halkskyddad epoxibeläggning. Enfärgad eller färgsand. Resistent mot syror och baser.
 • WB -  enfärgad, vattenbaserad epoxifärg för målning.
 • PU350 Massiv - slät enfärgad polyuretanbeläggning. Stor flexibilitet och goda kemikalier och temperaturresistens.
 • PU350 Struktur - halkskyddad, enfärgad polyuretanbeläggning. Stor flexibilitet och goda kemikalier och temperaturresistens.
 • PU350 Struktur ESD -  elavledande, enfärgad polyuretanbeläggning med halkskydd. Stor flexibilitet och goda kemikalier och temperaturresistens.
 • PU750 Massiv -  slät enfärgad polyuretanbeläggning. Flexibel och goda kemikalier och temperaturresistens.
 • PU750 Struktur -  halkskyddad, enfärgad polyuretanbeläggning. Flexibel och goda kemikalier och temperaturresistens.
 • PU750 Struktur ESD -  elavledande, enfärgad polyuretanbeläggning med halkskydd. Flexibel och god kemikalier och temperaturresistens.
 • PU Traffic Parking -  enfärgad polyuretanbeläggning med struktur. Framtagen för fordonstrafik i parkeringshus etc.​

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354