Säkerhetsdatablad

Viktig säkerhetsinformation om våra produkter

Säkerhetsdatablad Degadur

Akryl (Degadur MMA)

Degadur 112
Degadur 115
Degadur 117
Degadur 151
Degadur 165
Degadur 332
Degadur 420
Degadur 430
Degadur 510
Degadur 526
Degadur 527
Degadur 530
Degadur B71
Degadur F 111
Degadur CP 200

Degadur Bond Promoter HP

Epoxi (Eradur)
Säkerhetsdatablad Eradur
Binder A
Binder B
Binder Tix A
Binder Tix B

BT A 

BT B                

Dekor EF A
Dekor EF B
ESD Massiv A
ESD Massiv B
ESD Primer 1 A
ESD Primer 1 B
ESD Massiv SL A
ESD Massiv SL B
ESD Resistent LM A
ESD Resistent LM B
ESD Resistent LM3 A
ESD Resistent LM3 B
ESD Resistent SB A
ESD Resistent SB B
Flexibel Klar A
Flexibel Klar B
Flexibel Pigm A
Flexibel Pigm B
Flexibel Primer A
Flexibel Primer B

Floorflex A

Floorflex B

Primer WS, A                          

Primer WS, B

Floorsealer 101

Floorsealer 201

Floorsealer 301 A                                                      

Eradur Floorsealer 301 B

Floorsealer 301 Matt A

Floorsealer 301 Matt B

Floorsealer 220

Injekt A
Injekt B
Klar A
Klar B
Klar LE A
Klar LE B
Linjemarkering A
Linjemarkering B
Lätt och Rent
Massiv SL A
Massiv SL B
Massiv SL C
NEP
Plus Primer A
Plus Primer B
Primer N A
Primer N B
Primer G A
Primer G B

PU Primer 1K

PU Flexseal PD A
PU Flexseal PD B
Rapid XS A
Rapid XS B
Resistent B
Resistent LM A
Resistent LM B
Resistent LM3 A
Resistent LM3 B
Resistent LM Klar A
Resistent LM Klar B
Resistent LM2 B
Resistent SB A
Resistent SB B
Resistent SB Klar B
Resistent SB Klar B
Spackel T A
Spackel T B
SPL A
SPL B
Topplack A
Topplack B
Topplack Struktur A
Topplack Struktur B

Ultra A

Ultra B
WB A
WB B
WB Klar B
Polyuretan (Eradur)
Säkerhetsdatablad Polyuretan Eradur
PU 350 A
PU 350 B
PU 350 PD A

PU 350 PD B

PU 750 A
PU 750 B
PU 750 PD A

PU 750 PD B

PU 750 UV B
PU 84 A
PU 84 B
PU 94 A
PU 94 B
Topplack PU Matt A
Topplack PU Matt B