Presentation

Eradur är en specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och tak i utsatta miljöer

För dig som har höga krav på ytan!

Eradur AB är en specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och tak i utsatta miljöer. Ett fogfritt golv av härdplast, s.k, massagolv, är en mycket funktionell och robust lösning för dig som bedriver verksamhet med tung belastning, högt slitage, tuffa kemikalier och liknande, men också för dig som söker ett lättstädat och hygieniskt golv. Materialets inbyggda styrka i kombination med rätt uppbyggnad kommer att ge dig ett funktionellt ochstarkt golv med lång livslängd.