Presentation

Eradur är en specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och tak - för alla miljöer!

För dig som har höga krav på ytan!

Eradur AB är en specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och tak i utsatta miljöer. 

Ett fogfritt golv av härdplast, en s.k. massagolvsbeläggning, är en mycket funktionell och robust lösning för dig som bedriver verksamhet med tung belastning. 

Vi har ett brett produktsortiment som har sina användningsområden på så gott som alla miljöer.