Parkeringshus

Parkeringshus - En utsatt miljö

Fogfria massagolvsbeläggningar för parkeringshus

Vi har en lång erfarenhet av att skapa hållbara  parkeringsbeläggningar – Vi har installerat flera tusentals kvadratmeter av parkeringshus och vet precis vad det är för krav som ställs. 

Vi rekommenderar alltid att man tar kontakt med någon av våra tekniska rådgivare för att få ett säkert system. Det är många faktorer som man behöver ta hänsyn till, projektet blir också i regel billigare om vi som experter får reda på precis vad det är för krav som ställs. Det är viktigt att det blir korrekt - annars kan vi stå inför förödande konsekvenser. 

Dokument finner du längst ned på sidan.

Bildäck på rött traffic parkeringsgolv med vita dekaler

Ett tufft klimat

Vi arbetar för att fördröja och motverka den skadliga miljön i parkeringshus. Här råder det ett hårt klimat – en belastande trafik som släpper ut skadliga ämnen. På vintern kommer det dessutom in mängder av snö och is som medför salter och andra föroreningar. Trafiken skapar vibrationer som bildar sprickor i underlaget där vatten och andra skadliga ämnen tränger ned i betongen. I värsta fall kan betongens armering ta skada, vilket orsakar stora skador och kan leda till kollaps.

Ett parkeringshus är ofta utsatt för temperaturvariationer och fukt, vilket också orsakar rörelse i konstruktionen. En del betong är också beblandad med klorider för att underlätta betongsättning, vilket utsätter betongens armering för korrosion ytterligare.

Vi har lösningen

För att skydda och förstärka garagegolv och betongkonstruktioner i parkeringshusmiljöer erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Genom att tillämpa beprövade metoder och högkvalitativa material kan livslängden förlängas och hållbarheten säkerställas. Vår expertis och erfarenhet gör oss till det perfekta valet för att skydda och bevara dina parkeringsanläggningar.

Fogfria golv - ett bra miljöval

Fogfria beläggningar ger en ljus, trevlig inomhusmiljö, är enkla att underhålla, minskar behovet för kemikalier och är dessutom ett aktivt miljöskydd. Vi arbetar aktivt med att minska produktens miljöpåverkan genom att fokusera på råvarorna. Miljöaspekter är en central faktor vid vårt val av råvaror och leverantörer. Vi är dedikerade till att inte använda ämnen som finns på KEMI:s utfasningslista, och vi strävar ständigt efter att substituera prioriterade riskminskningsämnen med mer hållbara alternativ

Eradurs parkeringsbeläggningar

Vi erbjuder ett flertal olika beläggningssystem för parkeringshus, gångstråk, ramper och lastbryggor med rullande trafik. Vi har beläggningar som används både inomhus och utomhus som dessutom erbjuds i flera olika kulörer eller dekorativ färgsand. Låt dig inte begränsas av färg eller form!

Beläggningsystem och utförande

Eradur levererar golvsystem som blir säkra, funktionella och lätta att städa. Våra golv kompletteras med halkskydd och linjemarkeringar med eller utan efterlys.