-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Presentation​

För dig som har höga krav på ytan!​​

Eradur AB är en specialiserad tillverkare av härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och tak i utsatta miljöer. Ett fogfritt golv av härdplast, s.k, massagolv, är en mycket funktionell och robust lösning för dig som bedriver verksamhet med tung belastning, högt slitage, tuffa kemikalier och liknande, men också för dig som söker ett lättstädat och hygieniskt golv. Materialets inbyggda styrka i kombination med rätt uppbyggnad kommer att ge dig ett funktionellt och

starkt golv med lång livslängd.

Företaget

Eradur AB grundades 1995 av bröderna Tomas och Per-Åke Bergström. Sedan 2001 huserar vi i vår moderna skräddarsydda fabrik på Väla Industriområde i Helsingborg, där vi utvecklar och tillverkar alla våra produkter. 

2003 startades Eradur Sp.zo.o. i Warszawa, tillsammans med lokala

delägare. Detta företag är idag ett av Polens största installationsföretag av fogfria golv, och har framgångsrikt installerat ca två miljoner kvadratmeter av Eradurs produkter. Eradur AB är ett privatägt företag med korta beslutsvägar. Efter mer än 20 år i branschen, har vi ett komplett sortiment och en ledande kompetens. Vi hjälper dig att utforma rätt golvlösning, och kan vid behov också erbjuda kundanpassade produkter med kort ledtid.

För alla möjliga underlag

En beläggning är som en skyddande hud för underlaget mot slitage och annan påverkan. Med rätt val av beläggning kan material som betong och asfalt förstärkas, och därigenom få avsevärt bättre motstånd mot punktbelastningar. 

De flesta underlag kan beläggas efter en riktigt utförd förbehandling; betong, avjämningsmassor, metaller, trä- och skivprodukter, asfalt med mera. Det

spelar ingen roll om det är gamla eller nya ytor, förutsättningarna är olika men det löser man med rätt förbehandling.

Vårt ansvar för miljön

Byggmarknaden utvecklas ständigt med nya produkter och metoder. Det är mycket viktigt att marknadens aktörer tillsammans verkar för att de material och metoder som används leder till ett hållbart byggande. Det handlar om allt från att tänka resurssnålt i alla led, till att inte bygga in ämnen som kan äventyra hälsa eller natur på lång sikt. Eradur jobbar systematiskt med att förbättra miljöprestanda på våra produkter och trots att vår anläggning har så låga emissioner som under 100 kg per verksamhetsår, så jobbar vi vidare med

processförbättringar för att säkerställa att all råvara blir till färdig produkt.

Vi använder inga råvaror som finns med på kemikalieinspektionens avvecklingslista, och råvaror på bevakningslistan substitueras så snart vi finner en teknisk lösning. Vi arbetar också med att minska vårt behov av fossila råvaror. Vårt PU sortiment är till stor del baserat på ricinolja från växtriket.

Ett fogfritt golv från Eradur är en hållbar investering, främst tack vare sin långa livslängd men också för att renhållning förenklas och behovet av miljöbelastande rengöringskemikalier kan minskas avsevärt.

​Våra marknadssegment

Eradurs produkter används framförallt till industrigolv och golv i hårt belastade offentliga miljöer, såväl för nybyggnation som vid renovering. Varje miljö har sin typ av belastning på golvet, och därför rekommenderar vi lösningar med bästa egenskapsprofil för den specifika miljön.

Industri

Eradurs golvsystem fungerar utmärkt i de flesta industrimiljöer. Beroende på verksamheten utformar man systemet för att motstå den belastning som förekommer, och vid behov kan man lägga till funktioner som halkskydd, elektrisk avledning m.m. Våra standardbeläggningar ger vid en filmtjocklek på minst 4 mm en god förstärkning av underliggande betong, och har en utmärkt tålighet mot mekanisk nötning och slag. Vi har också system som är optimerade mot kemisk industri, med utmärkt resistens mot t.ex. lösningsmedel, alkali och syror eller varm lut i pappersindustrin. Våra golv är lätta att städa och underhålla, och du kan slippa avbrott i produktion p.g.a. omläggning under många år framöver.

Livsmedel

Livsmedelsberedning är av naturen en krävande verksamhet, där hygien och arbetsmiljö är i ständigt fokus. Här är det framförallt två egenskaper som gör fogfritt massagolv till den bästa lösningen; att golvet saknar skarvar där smuts och bakterier lätt kan ansamlas, samt att man kan utforma ett bra halkskydd för personalens säkerhet. Golvets tålighet mot organiska syror och andra hårda belastningar är också en fördel.

Parkering

God tillgänglighet på välorganiserade och snygga parkeringsytor är en framgångsfaktor för alltifrån affärsgallerior till bostadsområden. För att klara detta långsiktigt är det en stor fördel att satsa på en lättstädad, fogfri massabeläggning. Eradur®Parking har utformats för att erbjuda ett lättskött och tåligt ytskydd. Det klarar att stoppa saltvatten från att tränga ner i armeringen och orsaka rostsprängning av betongen och det står emot såväl nötning som de kemikalier som är typiska i samband med fordon. I systemet ingår linjemarkeringslösningar för uppmärkning av parkeringsplatser och trafikfält.

Publika miljöer

Butiker och affärsgallerior satsar hårt på design och funktion i samverkan. Ett fogfritt golv är slitstarkt och kan utföras i en mängd kulörer och effekter, som t.ex. Eradur® Kompakt färgsandsgolv och Eradur® Terrazzo. Ibland önskas ett klassiskt industrigolv som Eradur® Massiv för att skapa ett rustikt intryck. Gångytor i sporthallar och andra publika arenor utsätts också för hård nötning, och en halkskyddad beläggning som Eradur® Struktur är ett utmärkt alternativ. Inte minst i omklädningsrum och duschrum.

Bostad

Här är det framförallt gemensamhetsytor som behöver lättstädade, tåliga och funktionella golv. Exempel är tvättstugor och miljörum. Fogfria beläggningar lämpar sig också för balkonger och loftgångar. Ecryl® Struktur är en produkt som förenar snabb installation och god utomhusbeständighet. Den passar därför för små, komplexa ytor såväl ute som inne.​

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354