Livsmedelsgolv

Livsmedelsmiljöer hos Eradur

Hej! Detta är sidan för dig som föreskriver Livsmedelsgolv och liknande!

Livsmedelsgolv: En Hållbar Lösning för Storköksmiljöer

Storkök är en samlingsbeteckning för en rad olika verksamheter inom livsmedelsberedning, och förutsättningarna varierar avsevärt beroende på verksamhetstyp. Här handlar det inte bara om kök utan också andra miljöer med höga krav på hygien och tålighet. Storkök utsätts för extrema påfrestningar som inkluderar mekanisk belastning, kemikalier, höga temperaturer, hett vatten och andra vätskor. I de mest krävande storköksmiljöerna är det också avgörande att golvet kan motstå tunga belastningar och rörelser, för att förhindra att mikroporer för vatten eller smuts bildas och skadar betongen.

Kök med Eradur Struktur

Eradur - Er Lösning för Livsmedelsgolv

Med 25 års erfarenhet inom branschen har vi ackumulerat omfattande kunskap från diverse verksamheter, inklusive storkök, bryggerier, mejerier och slakterier. Vår innovativa lösning för livsmedelsgolv har visat sig vara en pålitlig följeslagare i dessa krävande miljöer.

Fogfritt Golvsystem för Hög Hygien och Tålighet

Vårt fogfria golvsystem eliminerar risken för vattenansamling, smuts och bakterier längs kanterna, vilket avsevärt ökar städbarheten. Våra golvsystem är helt porfria och ogenomträngliga. Dessutom har vi utvecklat system för att förhindra sprickbildning orsakad av kraftiga rörelser i betongen.

Hög Prestanda i Krävande Miljöer

Våra golv tål värmechocker, högt slitage, höga punktbelastningar och är kemiskt motståndskraftiga samtidigt som de upprätthåller hög hygien och städbarhet. För att bemöta aggressiva kemikalier har vi också utvecklat särskilt starka kemikaliebeständiga produkter. Alla våra storköksbeläggningar är dessutom utrustade med halkskydd.