Livsmedelsgolv

Livsmedelsmiljöer hos Eradur

Livsmedel

Organiska syror och mycket väta är livsmedelsindustrins vardag. Ofta i kombination med höga temperaturer. Tål inte golvet detta kan det medföra stora kostnader i form av produktionsstopp och reparationsarbete.

Eradur har stor erfarenhet från många typer av verksamheter bl.a. storkök, bryggerier, mejerier och slakterianläggningar. Alltför ofta är problemen redan väldigt stora då vi kontaktas, och det har gett oss stor kunskap om kunders problem som uppstått.

Att hantera dessa problem kräver kunskap och erfarenhet. Dels att välja rätt beläggning men även att på ett effektivt sätt planera stoppen så det blir så korta som möjligt.

Fördelen med att välja ett härdplastgolv i livsmedelsproduktion är att:

  • En porfri och helt tät beläggning.
  • Mycket tålig mot den sura miljö som uppstår av matrester mm.
  • Hög slagtålighet
  • Stora variationsmöjligheter gällande halkskydd.
  • En lättstädad fogfri yta med stora möjligheter gällande fall.