Industrigolv

Beläggningar i industrimiljöer hos Eradur

Industri

Eradurs industrigolv fungerar utmärkt i de flesta typer av industrimiljöer. Vi har levererat industrigolv till allt från små mekaniska verkstäder till stora pappersbruk, där höga krav ställs på hållfasthet och nötningstålighet.

​Våra industrigolv går att få som släta, halkskyddade, enfärgade eller som färgsandsgolv. De består av olika typer av härdplaster som epoxi, akryl eller polyuretan blandat med ballast. Gemensamt för alla produkterna är att de ökar livslängden på ert golv avsevärt, och även ger högre trivselfaktorn hos personalen. Ser man till minskade renoveringsbehov och färre produktionsstopp är härdplastbeläggningar en bra investering på lång sikt.

​Fördelen med att välja ett härdplastgolv som industrigolv är att:

  • Hög hållfasthet och nötningstålighet ger minskade underhållskostnader
  • Ljusare lokaler ger högre personal- och kundtrivsel.
  • Damm- och porfri yta ger högre städbarhet och minskade städkostnade