Grafisk identitet

Eradurs grafiska identitet

Grafisk manual
Eradur grafisk manual
Grafisk manual
Eradur logo SV JPG
Eradur logo SV PNG
Eradur logo ENG JPG
Eradur logo ENG PNG
Eradur Logo DK JPG
Eradur logo DK PNG
Eradur logo PL JPG
Eradur logo PL PNG

Informationstext

Kort presentation

Eradur ​AB producerar härdplaster till fogfria golvbeläggningar, för ytor med stort slitage och höga mekanisk eller ​aggressiva​ kemiska laster.​ Våra produkter används​ både för nybyggnation samt renovering ​och ger​ ett​ långsiktigt​ skydd ​till det underliggande materialet.

Short presentation

Eradur AB produces coating materials for floorings and containment areas with abrasive wear, high mechanical or aggressive chemical loads. Our products are used for both new construction for renovation and provides a long-term protection to the underlying material.

Test Text