-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Gym, träning och rehab

Eradur har beläggningar med stora variationsmöjligheter. Oavsett om golvet är halkskyddat eller slätt, kan du lita på att vi levererar en beläggning med hög prestanda och mycket bra nötningsförmåga.

Träningsanläggningar är miljöer som ställer höga krav på beläggningar så väl som belastning, slitage och halkskydd. En fogfri beläggning som är mjuk att vistas på men tillräckligt hård för att klara av de krav som ställs, dessutom är den lätt att rengöra. Eradur har två produkter som passar bra för denna typ av beläggningar

Gym, träning och rehab

Vi Rekommenderar

Även Lämpliga

​Systemblad

Kemikalieresistens​

Referenser


Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354