-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

​Fläktrum

Eradur har vattentäta golvbeläggningar för fläktrum.

Vi levererar en lättstädad beläggning med hög prestanda.

Fläktrum är ofta det utrymmet som ska färdigställas först i byggprojektet, 

därför kan en snabb installation vara till stor hjälp för att få utrustning på plats.

Oftast är den relativa fuktigheten i underlaget (RF) hög så pass tidigt i byggskedet, vilket kan försvåra möjligheten att snabbt färdigställa utrymmet.

Våra beläggningar kan installeras på underlag med (RF) från 93% upp till 100%

Vi Rekommenderar

Även Lämpliga

Systemblad​

Kemikalieresistens​


​Referenser


Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354