Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Telefon: ​042-29 22 50

Livsmedel​

Organiska syror och mycket väta är livsmedelsindustrins vardag. Ofta i kombination med hög värme. Tål inte golvet detta kan det medföra stora kostnader i form av produktionsstop och reparationsarbete.

​Eradur har stor erfarenhet från många typer av verksamheter bl.a. storkök, bryggerier, mejerier och slakterianläggningar. Allför ofta är problemen redan väldigt stora då vi kontaktas, och det har gett oss stor kunskap om kunders problem som uppstått. Vi har primer för alla typer av underlag som är kraftigt förorenade och fuktiga t. ex. betong och klinker och våra prestandaplaster har hög resistens mot fetter, syror och värme.

​Att hantera dessa problem kräver kunskap och erfarenhet. Dels att välja rätt beläggning men även att på ett effektivt sätt planera stoppen så det blir så korta som möjligt.

Fördelen med att välja ett härdplastgolv i livsmedelsproduktion är att:

 • En porfri och helt tät beläggning.
 • Mycket tålig mot den sura miljö som uppstår av matrester mm.
 • Hög slagtålighet
 • Stora variationsmöjligheter gällande halkskydd.
 • En lättstädad fogfri yta med stora möjligheter gällande fall.

Referenser​

 • Norrmejerier
 • Eriks Såser
 • Goofabriken, Järna
 • Arla Foods
 • Procordia
 • Stockholmsmässan
 • Mora Lasarett
 • Hedemora Kommun​

Mottagnings- och tillagningskök

Bryggeri

Slakteri

Mejeri

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354