-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Industri​

Eradurs golvbeläggningar fungerar utmärkt i de flesta typer av industrimiljöer. Vi har levererat golv till allt från små mekaniska verkstäder till stora pappersbruk, där höga krav ställs på hållfasthet och nötningstålighet.

Våra beläggningar går att få som släta, halkskyddade, enfärgade eller som färgsandsgolv. De består av olika typer av härdplaster som epoxi, akryl eller polyuretan blandat med ballast. Gemensamt för alla produkterna är att de ökar livslängden på ert golv avsevärt, och även ger högre trivselfaktorn hos personalen. Ser man till minskade renoveringsbehov och färre produktionsstopp är härdplastbeläggningar en bra investering på lång sikt.

Fördelen med att välja ett härdplastgolv i industrin är att:

  • Hög hållfasthet och nötningstålighet ger minskade underhållskostnader
  • Ljusare lokaler ger högre personal- och kundtrivsel.
  • Damm- och porfri yta ger högre städbarhet och minskade städkostnader

Referenser​

  • ABB
  • Alfa Laval
  • Tetra Pak
  • SCA
  • LKAB
  • Boliden, Aitik
  • Boliden, Skellefteå​

Processindustri​

Verkstadsindustri

Montering

Kemisk industri

Elektronikindustri

Värme- / Kraft- / Vattenverk

Livsmedelsindustri

Pappersindustri

Läkemedelsindustri

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354