-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Vad är fogfritt golv?​

​Ett fogfritt golv är en beläggning bestående av härdplast. Eradur AB levererar flytande golvmassa där komponent A + B blandas av golventreprenören på plats för installationen, och appliceras på underlaget. Efter påföring härdar produkten till ett hårt och mycket tåligt golv utan skarvar. Oftast läggs flera lager av olika produkter till ett färdigt golvsystem. Fogfria golvbeläggningar benämns ofta med andra namn som t.ex. massagolv och epoxigolv.

Härdplastbeläggningar är mycket robusta tack vare det starka kemiska nätverk, polymeren, som bildas vid härdningen. Plasten har god temperaturtålighet, mycket god mekanisk hållbarhet och står väl emot kemikalier. De härdplaster som används för fogfria golv kan kemiskt delas in i tre olika klasser beroende på deras kemiska sammansättning:

epoxi, polyuretan och akrylat. Kemin påverkar egenskaperna, både vid installation och på färdigt golv.

Årligen läggs ungefär en miljon kvadratmeter fogfritt golv i Sverige och produkterna har funnits på marknaden i snart 50 år.

​Vilka fördelar med fogfritt golv?

Det som utmärker ett fogfritt golv är dels att det appliceras som flytande golvmassa och därigenom bildar en homogen yta utan skarvar, och dels att det härdar ihop till en mycket stark polymer. Dessa faktorer ger en hygienisk, lättstädad och extremt tålig yta mot såväl kemisk som fysisk påverkan. Ett fogfritt golv kan också läggas självutjämnande, vilket ger en slät yta även på något ojämna underlag. Appliceringen av ett fogfritt golv sker snabbt, det tar bara någon eller några dagar innan golvet kan användas.

De flesta underlag kan beläggas efter en riktigt utförd förbehandling; betong, avjämningsmassor, metaller, trä- och skivprodukter, asfalt med mera. Det spelar ingen roll om det är gamla eller nya ytor, förutsättningarna är olika men det löser man med rätt förbehandling.

Genom tillgång till olika kemi kan man anpassa beläggningarna till en mängd skiftande miljöer med specifika krav på funktion och estetik. Som t.ex:

  • Slag- och nötningståliga golv

  • Golv som motstår höga punktbelastningar

  • Flexibla golv för underlag med viss rörelse

  • Lättstädade golv för verksamheter med höga hygienkrav

  • Golv med inbyggt halkskydd

  • Golv som klarar tuffa kemikalier som syror, baser och lösningsmedel

  • Elavledande golv för motverkan av statisk elektricitet

Att lägga fogfritt golv

​En utbildad golventreprenör har den erfarenhet och maskinpark som behövs för att skapa en säker arbetsmiljö och ett golv med förväntad funktion och livslängd.

Läggning av fogfria golv görs normalt i tre delmoment:

  1. Förarbete
  2. Primning
  3. Utläggning av golvmassan
I förarbetet ingår reparation av eventuella skador med hjälp av epoxi eller

specialcementspackel. Därefter ska underlaget blästras eller diamantslipas. Särskilt i tunga och tuffa industrimiljöer är det viktigt att underlaget bearbetas ordentligt så att härdplasten penetrerar underlaget och får bra fäste. När förarbetet är klart vidtar primningen som syftar till att ge förbättrad vidhäftning. Därefter kan slutligen golvmassan och i vissa fall även topplack appliceras. Normalt kan golvet tas i bruk dagen efter läggning och härdning. Om det gäller speciella ytor, exempelvis syrabeständiga golv, bör härdplasten få härda ut under längre tid. Detta för att den kemiska beständigheten skall nå maximal nivå innan golvet börjar användas. Beroende på omständigheterna kan det ta mellan två och fem dygn.

Länkar

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354