Fogfria golv

Information om vad fogfritt massagolv är

Vad är fogfritt golv?

Ett fogfritt golv är en beläggning bestående av härdplast. Eradur AB levererar flytande golvmassa där komponent A + B blandas av golventreprenören på plats för installationen, och appliceras på underlaget. Efter påföring härdar produkten till ett hårt och mycket tåligt golv utan skarvar. Oftast läggs flera lager av olika produkter till ett färdigt golvsystem. Fogfria golvbeläggningar benämns ofta med andra namn som t.ex. massagolv och epoxigolv.

Härdplastbeläggningar är mycket robusta tack vare det starka kemiska nätverk, polymeren, som bildas vid härdningen. Plasten har god temperaturtålighet, mycket god mekanisk hållbarhet och står väl emot kemikalier. De härdplaster som används för fogfria golv kan kemiskt delas in i tre olika klasser beroende på deras kemiska sammansättning:

epoxi, polyuretan och akrylat. Kemin påverkar egenskaperna, både vid installation och på färdigt golv.

Årligen läggs ungefär en miljon kvadratmeter fogfritt golv i Sverige och produkterna har funnits på marknaden i snart 50 år.