Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Branschrekommendationer

Detaljanslutningar

Följande anvisningar kommer från branschorganisationen SVEFF.

Dilatationsfogar och sprickor

Vid befintlig dilatationsfog/spricka kan anslutning med elastisk fog göras synlig (se även sprickor).

detaljanslutning_dilatationsfog

Expansionsfogar och sprickor

Anslutning till ny och befintlig expansions-/dilatations- fog utförs med en triangulär ursparing mot gods. Den elastiska fogmassan ska vara lika bred som djup och läggs på ett tätt bottningsmaterial.

detaljanslutning_expansionsfogpdf

Sprickor

I förekommande fall rekommenderar produktleverantören, att spackling utförs och ett heltäckande fogfritt golv läggs över sprickor. I speciella fall, med vida sprickor, utförs sågning igenom golvet och fogning görs i spår.

detaljanslutning_sprickor

Prefabricerade kylrumsväggar

Anslutning mot prefabricerad kylrumsvägg.

Fas: bredd 20-30 mm, höjd 20-30 mm.

detaljanslutning_kylrumsvagg

Golvbrunnar och rännor

Anslutningar till brunnar, golvrännor m.m. i betonggjut- ningar utförs med triangulära ursparingar mot ingjutnings- godset. Bredd 20-50 mm, höjd 10-30 mm.

detaljanslutning_rannor

Avslut mitt på golvet

Vid anslutningar mitt på golv utförs en ursparing så att en jämnare övergång och förstärkning erhålls.

detaljanslutning_avslut

Förhöjning av golvbrunn

PM-ring används vid befintliga brunnar somförhöjning, t.ex. vid byte av ytbeläggning från plastmatta.

detaljanslutning_pm_ring_brunn

Sockel och hålkäl före golvbeläggning

Hålkälssockel: höjd 50-200 mm, radie 30 mm. Hålkälssockeln applicerad före golvbeläggningen.

detaljanslutning_halkarl_fore

Sockel och hålkäl efter golvbeläggning

Hålkälssockel: höjd 50-200 mm, radie 30 mm. Hålkälssockeln applicerad efter golvbeläggningen.

detaljanslutning_halkarl_efter

Sockel och hålkäl mot plastmatta på vägg

Plastmatta på vägg, sockelutformning.

detaljanslutning_halkarl_matta

Sockel och hålkäl mot keramiska plattor på vägg

Keramiska plattor på vägg, sockelutformning. Keramiska plattor kan appliceras efter sockel med en överlappning på 20-30 mm. Sockelns tjocklek vid överlappningen blir 1-2 mm.

detaljanslutning_halkarl_kakel

Beläggning av trappa

Beläggning av trappa. ’’Fri kant’’ förses med rostfritt/aluminiumnosjärn 50-70 x 5 mm alt. L-järn/-profil.

detaljanslutning_trapp

Anslutning mot rostfria brunnar och rännor

Anslutning vid rostfria brunnar, rännor och fettavskiljare.

detaljanslutning_brunn

Trösklar och invallningar

Uppbyggnad för trafikerbar tröskel, invallning, vattenavvisning.

detaljanslutning_invallning

Anslutning runt dörrkarmar​

Ursparad respektive utanpåliggande anslutning runt dörrkarm mellan våtutrymmen.

detaljanslutning_dorrkarm

Anslutning mot rörgenomförning

Anslutning av rostfri respektive plaststos kring rörgenomföring i betonggolv.

detaljanslutning_rorgenomforning

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354