-->

Ledande svensk tillverkare av fogfria massagolv

Branschrekommendationer

Detaljanslutningar

Följande anvisningar kommer från branschorganisationen SVEFF.

Dilatationsfogar och sprickor

Vid befintlig dilatationsfog/spricka kan anslutning med elastisk fog göras synlig (se även sprickor).

detaljanslutning_dilatationsfog

Expansionsfogar och sprickor

Anslutning till ny och befintlig expansions-/dilatations- fog utförs med en triangulär ursparing mot gods. Den elastiska fogmassan ska vara lika bred som djup och läggs på ett tätt bottningsmaterial.

detaljanslutning_expansionsfogpdf

Sprickor

I förekommande fall rekommenderar produktleverantören, att spackling utförs och ett heltäckande fogfritt golv läggs över sprickor. I speciella fall, med vida sprickor, utförs sågning igenom golvet och fogning görs i spår.

detaljanslutning_sprickor

Prefabricerade kylrumsväggar

Anslutning mot prefabricerad kylrumsvägg.

Fas: bredd 20-30 mm, höjd 20-30 mm.

detaljanslutning_kylrumsvagg

Golvbrunnar och rännor

Anslutningar till brunnar, golvrännor m.m. i betonggjut- ningar utförs med triangulära ursparingar mot ingjutnings- godset. Bredd 20-50 mm, höjd 10-30 mm.

detaljanslutning_rannor

Avslut mitt på golvet

Vid anslutningar mitt på golv utförs en ursparing så att en jämnare övergång och förstärkning erhålls.

detaljanslutning_avslut

Förhöjning av golvbrunn

PM-ring används vid befintliga brunnar somförhöjning, t.ex. vid byte av ytbeläggning från plastmatta.

detaljanslutning_pm_ring_brunn

Sockel och hålkäl före golvbeläggning

Hålkälssockel: höjd 50-200 mm, radie 30 mm. Hålkälssockeln applicerad före golvbeläggningen.

detaljanslutning_halkarl_fore

Sockel och hålkäl efter golvbeläggning

Hålkälssockel: höjd 50-200 mm, radie 30 mm. Hålkälssockeln applicerad efter golvbeläggningen.

detaljanslutning_halkarl_efter

Sockel och hålkäl mot plastmatta på vägg

Plastmatta på vägg, sockelutformning.

detaljanslutning_halkarl_matta

Sockel och hålkäl mot keramiska plattor på vägg

Keramiska plattor på vägg, sockelutformning. Keramiska

plattor kan appliceras efter sockel med en överlappning

på cirka 50 mm. Sockelns tjocklek vid överlappningen blir

1-2 mm. Tillse att sockeln i överkant blir så tunn och jämn som möjligt. En tejp kan underlätta till en rakare kant. För att säkerställa vidhäftning, följ tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar..

Beläggning av trappa

Beläggning av trappa. ’’Fri kant’’ förses med rostfritt/aluminiumnosjärn 50-70 x 5 mm alt. L-järn/-profil.

detaljanslutning_trapp

Anslutning mot rostfria brunnar och rännor

Anslutning vid rostfria brunnar, rännor och fettavskiljare.

detaljanslutning_brunn

Trösklar och invallningar

Uppbyggnad för trafikerbar tröskel, invallning, vattenavvisning.

detaljanslutning_invallning

Anslutning runt dörrkarmar​

Ursparad respektive utanpåliggande anslutning runt dörrkarm mellan våtutrymmen.

detaljanslutning_dorrkarm

Anslutning mot rörgenomförning

Anslutning av rostfri respektive plaststos kring rörgenomföring i betonggolv.

detaljanslutning_rorgenomforning

Dokument

Här finner du de dokument från vår branschorganisation SVEFF.

​Allmänna leveransbestämmelser

​Hanterings- och skyddsinstruktioner

Eradur AB, Granitgatan 11, 254 68 Helsingborg  •  Tel. +46 42 29​ ​22 50 •  info@eradur.com •  Org. nr: 556526-4354