Branschrekommendationer

Rekommendationer om hur golv ska läggas i diverse miljöer.

Detaljanslutningar

Dilatationsfogar och sprickor

Dilatationsfogar och sprickor

Vid befintlig dilatationsfog/spricka kan anslutning med elastisk fog göras synlig (se även sprickor).

Expansionsfogar och sprickor

Expansionsfogar och sprickor

Anslutning till ny och befintlig expansions-/dilatations- fog utförs med en triangulär ursparing mot gods. Den elastiska fogmassan ska vara lika bred som djup och läggs på ett tätt bottningsmaterial.

Sprickor

Sprickor

I förekommande fall rekommenderar produktleverantören, att spackling utförs och ett heltäckande fogfritt golv läggs över sprickor. I speciella fall, med vida sprickor, utförs sågning igenom golvet och fogning görs i spår.

Prefabricerade kylrumsväggar

Prefabricerade kylrumsväggar

Anslutning mot prefabricerad kylrumsvägg.

Fas: bredd 20-30 mm, höjd 20-30 mm.

Golvbrunnar och rännor

Golvbrunnar och rännor

Anslutningar till brunnar, golvrännor m.m. i betonggjutningar utförs med triangulära ursparingar mot ingjutningsgodset. Bredd 20-50 mm, höjd 10-30 mm.

Avslut mitt på golvet

Avslut mitt på golvet

Vid anslutningar mitt på golv utförs en ursparing så att en jämnare övergång och förstärkning erhålls.

Förhöjning av golvbrunn

Förhöjning av golvbrunn

PM-ring används vid befintliga brunnar somförhöjning, t.ex. vid byte av ytbeläggning från plastmatta.

Sockel och hålkäl före golvbeläggning

Sockel och hålkäl före golvbeläggning

Hålkälssockel: höjd 50-200 mm, radie 30 mm. Hålkälssockeln applicerad före golvbeläggningen.

Sockel och hålkäl efter golvbeläggning

Sockel och hålkäl efter golvbeläggning

Hålkälssockel: höjd 50-200 mm, radie 30 mm. Hålkälssockeln applicerad efter golvbeläggningen.

Sockel och hålkäl mot keramiska plattor på vägg

Sockel och hålkäl mot keramiska plattor på vägg

Keramiska plattor på vägg, sockelutformning. Keramiska

plattor kan appliceras efter sockel med en överlappning

på cirka 50 mm. Sockelns tjocklek vid överlappningen blir

1-2 mm. Tillse att sockeln i överkant blir så tunn och jämn som möjligt. En tejp kan underlätta till en rakare kant. För att säkerställa vidhäftning, följ tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar.

Beläggning av trappa ​

Beläggning av trappa ​

Beläggning av trappa. ’’Fri kant’’ förses med rostfritt/aluminiumnosjärn 50-70 x 5 mm alt. L-järn/-profil.

Anslutning mot rostfria brunnar och rännor

Anslutning mot rostfria brunnar och rännor

Anslutning vid rostfria brunnar, rännor och fettavskiljare.

Trösklar och invallningar

Trösklar och invallningar

Uppbyggnad för trafikerbar tröskel, invallning, vattenavvisning.

Anslutning runt dörrkarmar​

Anslutning runt dörrkarmar​

Ursparad respektive utanpåliggande anslutning runt dörrkarm mellan våtutrymmen.

Anslutning mot rörgenomförning

Anslutning mot rörgenomförning

Anslutning av rostfri respektive plaststos kring rörgenomföring i betonggolv.

Dokument

Dokument

Allmänna leveransbestämmelser
Allmänna leveransbestämmelser
Arbetsmiljöplan Akryl​
Arbetsmiljöplan Akryl​
Arbetsmiljöplan Epoxi​
Arbetsmiljöplan Epoxi​
Arbetsmiljöplan Polyuretan​
Arbetsmiljöplan Polyuretan​
Detaljanslutningar
Detaljanslutningar
Hanterings- och skyddsinstruktioner
Hanterings- och skyddsinstruktioner
​Information 3:e person
​Information 3:e person
​Kvalitetsdokumentation
​Kvalitetsdokumentation