Akryl

Information om Akrylgolv

Vad är akryl?

Akrylgolv

Akrylater är en samlingsbenämning för kemiska föreningar som utgörs av estrar av akrylsyra och alkoholer. Akrylat eller akryl som man ibland säger används ofta för industrigolv. 

​Produkten har använts inom olika områden i mer än 30 år. Den används även inom hälsovården och är därför väl testad vad gäller skadliga effekter.

​Fördelar med akrylmassor som industrigolv är:

  • ​Snabb härdningstid, redan efter några timmar kan man ta golvet i bruk.
  • ​Härdar snabbt även vi låga temperaturer 0-5 grader.
  • ​Alla moment (primning, golvmassa och lack) kan utföras på samma dag.
  • ​God ljusäkthet kan uppnås, lämplig även utomhus.​

​Akrylmassor innehåller monomerer som kan vara irriterande och allergiframkallande. Produkter från Eradur AB för golvändamål är inte i något fall klassade som giftiga, cancerframkallande, mutagena, skadliga för foster eller risk för fortplantningsförmåga. Det är viktigt med god ventilation och att luften inte återinförs i lokalen vid läggning av akrylgolv. Vid dålig ventilation kan trötthet, illamående, yrsel och huvudvärk uppkomma. Under läggningstiden och några timmar efter, uppstår en stark lukt som kan uppfattas som obehaglig. Lukten är dock helt ofarlig och beror på metylmetakrylat (MMA) som produkten innehåller. Metylmetakrylat eller metyl-2-metylpropenoat är en ester av metakrylsyra och metanol med den kemisk formeln C₃H₅COOCH₃. Efter att golvet härdat, vilket tar cirka 2 timmar, upphör lukten och lokalen kan vädras.

För att veta hur produkten på bästa sätt skall hanteras har vi som arbetar med MMA blivit utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.